PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE DADES

Si ens ha enviat un formulari

D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Áccura Sport Wellness S.L., com a responsable i titular del registre d’activitat de dades personals on es troben incloses les seves dades, es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal que vostè faciliti i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquest efecte, adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitats la gestió i millora d’allò que se sol·licita a cada moment per l’usuari/a, el seguiment de consultes plantejades pels usuaris/as i la realització d’estadístiques per a la millora del dels nostres serveis. La base jurídica d’aquest tractament és la relació contractual que ens uneix, el seu consentiment si així el presta i l’interès legítim comercial que té Áccura Sport Wellness S.L., quan així vostè ho accepti en els diferents formularis que conté la pàgina web.

Al seu torn, i en virtut del qual estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç electrònic Áccura Sport Wellness S.L. l’informa que podrà utilitzar les adreces de correu electrònic facilita- dones per vostè, a més de per a poder prestar o donar resposta a allò plantejat, per a fer arribar informació sobre els nostres productes i serveis, avisos i ofertes i, en general, informació de caràcter comercial d’interès relativa a la nostra activitat de . i suggeriments o notícies de nutrició, salut i benestar, si així vostè ho consent.

Áccura Sport Wellness S.L., es compromet a tractar de manera confidencial les dades de caràcter personal facilitats per a les finalitats que en el formulari apareixen i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers, trets d’aquells amb els qui mantenim una relació contractual de prestació de serveis que necessitin accedir a les dades per a desenvolupar el servei contractat per nosaltres.
Vostè podrà de manera lliure i voluntària facilitar la informació que se li demana en els formularis, però ha de tenir en compte que hi ha camps que apareixen com a obligatoris, perquè són essencials per a donar resposta a allò sol·licitat per vostè, sense aquestes dades ha de saber que no podrem donar resposta a la seva sol·licitud.

Hem de recordar-li que en cas que vostè no ens atorgui el seu consentiment, no es podrà prestar el servei o ajuda sol·licitada i/o no podrà conèixer de les novetats, activitats, serveis, productes i promocions que ofereix l’empresa. A més, té el dret de retirar el consentiment per una, algunes o totes les finalitats quan desitgi, sense que això afecti el legítim tractament realitzat fins a aquell moment.

Les dades es conservaran tant temps com duri la gestió del servei sol·licitat a cada moment per l’usuari/a, el seguiment de consultes plantejades pels usuaris/as i/o la relació contractual que ens uneix així com la seva consentimien- to a rebre informacions diverses ja detallades anteriorment, i també posteriorment en llauris a respondre davant una eventual sol·licitud d’una autoritat competent.

Els destinataris seran L’EMPRESA EN CONCRET, Áccura Sport Wellness S.L., i aquells professionals externs amb els quals té formalitzat un contracte en virtut del qual li presten un o diversos serveis.

Vostè tindrà la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament, oblit, portabilitat de les dades i oposició de les seves dades personals que es troben als fitxers de Áccura Sport Wellness S.L., sol·licitant-ho per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció. Per a exercir els seus drets, podrà dirigir-se per escrit a m.coca@accura.es

Se l’informa que té el dret de reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que Áccura Sport Wellness S.L., no li permeti exercir els seus legítims drets.